Doradztwo podatkowe

Oferta w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje w szczególności: 
 1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego (VAT, akcyza, CIT, PIT, PCC, podatki lokalne oraz należności celne) poprzez: 
  • doraźne doradztwo podatkowe polegające na incydentalnym wsparciu Klienta w związku z zaistniałym problemem       z zakresu prawa podatkowego, 
  • stała obsługa podatkowa w oparciu o zawartą umowę na świadczenie kompleksowej usługi prawno - podatkowej. 
 1. Wspomaganie podatników we właściwej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, m.in.:
  • sporządzanie wniosków o Wiążącą Informację Akcyzową, 
  • uzyskiwanie w imieniu podatnika zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający, 
  • prowadzenie działalności jako przedstawiciel podatkowy, 
  • procedury związane ze znakami akcyzy (uzyskiwanie, nanoszenie, właściwe rozliczenie), 
  • uzyskiwanie oraz nadzór nad prawidłowością stosowania zwolnień od podatku akcyzowego. 
 1. Reprezentowanie Klientów w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz sądowoadministracyjnego: 
  • udzielanie porad oraz reprezentacja na każdym etapie postępowania przed organami podatkowymi, 
  • sporządzanie odwołań, zażaleń oraz innych pism w toku postępowań przez organami podatkowymi, 
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentacja przed WSA oraz NSA. 
 1. Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
 2. Udzielanie opinii i porad z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. 
 3. Doradztwo w zakresie cen transferowych: 
  • identyfikacja powiązań oraz sporządzanie dokumentacji cen transferowych uzasadniających rynkowość zawieranych transakcji z podmiotami powiązanymi, 
  • weryfikacja dokumentacji sporządzonej samodzielnie przez Klienta. 
 1. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa podatkowego na indywidualne życzenie Klienta.

Kontakt

Kancelaria Doradcy Podatkowego - Kamil Jagodziński

ul. Żelazna 76a/1
00-894 Warszawa
Email:
biuro@jagodzinskidoradca.pl
Telefon:
(+48) 663 940 303
Projekt i wykonanie BerMar multimedia